Què li preocupa?

 

Donar un tomb al negoci

Situació: No estem complint els nostres objectius de vendes i resultats i els efectes de la globalització i la guerra de preus afecta fortament els nostres mercats. No tinc clar el camí a seguir.
Nosaltres l’ajudarem a repensar l’estratègia i donar un tomb al negoci.

Trobar nous camins per millorar els resultats

Situació: Cada dia treballem més i guanyem menys diners. No acabem de tenir clar si hem de deslocalitzar o focalitzar el nostre esforç per aconseguir innovacions que ens donin més marge.
Nosaltres l’ajudarem a repensar el model de negoci i trobar nous camins per millorar el resultat.

Vendre més per créixer

Situació: Estem fent sempre el mateix, tractant amb la mateixa gent, amb els mateixos canals de distribució des de fa molts anys i amb un equip de vendes que no ha evolucionat de la mateixa manera que ho ha fet el mercat i la distribució.
Nosaltres l’ajudarem a repensar l’organització comercial, la multicanalitat i el màrqueting per millorar les vendes, la distribució i el marge.

Integrar Internet en el model de negoci

Situació: Pensem que Internet és el futur, però no sabem com integrar-ho en el nostre model de negoci ni de quina manera pot afectar als clients de tota la vida el fet de posar en marxa la venda per Internet.
Nosaltres l’ajudarem a repensar els canals de venda i l’ integració de les xarxes socials i valorar la posta en marxa de la venda on line.

Internacionalitzar per créixer

Situació: Sempre hem volgut exportar però fins ara, més que vendre, ens han comprat. Volem plantejar-nos seriosament reforçar l’exportació però cada vegada que ens hi hem posat hem tingut fracassos. Necessitem crear un mètode i una manera de fer sostenible que ens permeti créixer exportant.
Nosaltres l’ajudarem a repensar la manera d’atacar els diferents mercats per Exportar.

Innovar per créixer

Situació: El dia a dia no ens deixa posar en marxa iniciatives per millorar o incorporar innovacions als nostres productes i la nostra gent potser no està prou preparada. Com aconseguir generar idees? Com millorar la capacitat de la nostra organització? Com potenciar, a través de la innovació, el treball en equip?
Nosaltres l’ajudarem a repensar la manera de fer per innovar.

Repensar l’organització

Situació: La nostra organització està adormida en el passat i ni tan sols aconseguim preparar-la pel present encara que estigui alineada amb els objectius que ens proposem.
Nosaltres l’ajudarem a repensar la manera de treballar per transformar l’organització.

Preparar el relleu generacional

Situació: Necessito preparar el meu fill per poder fer el relleu a l’empresa en el moment que tinc previst.
Nosaltres l’ajudarem a repensar la manera de formar al fill per preparar el relleu generacional.

Millorar les habilitats directives

Situació: El món dels negocis cada vegada és més complex i necessitem potenciar les habilitats directives dels professionals de l’empresa. Voldria preparar seminaris específics per la meva empresa en els quals es tractin els problemes concrets de la nostra organització.
Nosaltres l’ajudarem a repensar les seves singularitats per millorar les habilitats directives.

Incorporar un conseller

Situació: Estic pensant que ens convindria incorporar un Conseller extern que ens doni una visió diferent i amb perspectiva àmplia de negocis diferents, que ens permeti millorar el nivell de les nostres decisions.
Nosaltres l’ajudarem a incorporar el conseller que necessita.

Share