HABILITATS I EINES PER DIRIGIR PERSONES AMB ÈXIT

Probablement el tema més complexa a les empreses es la gestió de les persones. El repte d’aquest taller es analitzar d’una manera transversal aquest tema cabdal identificant el rol del JO, del líder, la comunicació, el salari emocional, l’empatia i l’organització per superar les rutines actuals de treball

L’objectiu del taller es aconseguir que els assistents tinguin una visió global de les tècniques, habilitats, valors i capacitats necessàries per aconseguir que les persones del equip es sentin compromesos i alineats amb el projecte empresarial i siguin el primer valor diferencial que percebin els clients de l’empresa

Sessió 1: LIDERATGE i COMUNICACIÓ, SON LES CLAUS
Objectius de la sessió:
Aflorar i posar de relleu les bones pràctiques de Lideratge, Comunicació i Organització que facin possible que l’ equip de persones de l’empresa estiguin alineats i siguin més eficaços i eficients

Lideratge Positiu
– Diferències entre un líder i un cap..
– El líder positiu
– Estils de Direcció
– La delegació
– Organització i estratègia per “aconseguir que les coses passin”

Comunicació eficaç
– Compartir objectius
– El procés de comunicació
– Comunicació verbal i no verbal
– L’assertivitat i empatía
– L’escolta activa

Sessió 2: GESTIÓ EFICIENT DE LES PERSONES
Objectius de la sessió:
Identificar les bones pràctiques per aconseguir que les persones aportin un valor diferencial amb el seu compromís a través d’una orientació a client i a resultats.

Direcció i Motivació de les persones
– 10 maneres de motivar
– El que ens motiva i el que no
– Desmotivar és fàcil
– Motivar en situacions difícils
– El salari emocional
– L’entorn i la motivació

Treball en Equip
– Passem del grup al equip
– L’entrenador
– Confiança i compromís
– La delegació

Sessió 3: EL TEMPS UNA OPORTUNITAT PER SER DIFERENTS
Objectius de la sessió:
Identificar els bons hàbits i les bones maneres per aconseguir FER MÉS AMB MENYS, en la gestió del propi temps i la del equip en les reunions i presentacions.

Gestió del Temps
– Hàbits positius i negatius
– Com prioritzem el temps?
– Com discriminar i decidir entre lo important i lo urgent
– Objectius i la regla de Paretto
– Els lladres de temps

Reunions eficients i presentacions efectives

– Objectius i reunions
– L’ordre del dia, rol del líder i dels participants
– Objectiu i missatge
– Canals i eines a utilitzar en les presentacions
– Atenció i persuasió
– Què no s’ha de fer !!

La metodologia del taller es basarà en tres eixos:

1. Discussió del vídeo o del cas (segons la sessió)
2. Interacció dels assistents per detectar els punts febles de cada cas, el comú denominador entre els assistents al taller, així com les singularitats de les seves respectives empreses.
3. Guia i direcció del ponent per complementar i centrar l’habilitat en qüestió i la relació transversal amb les altres habilitats directives amb especial referència al Lideratge.

El participant serà protagonista des del primer moment, identificant individualment i en grup els diferents punts febles i / o les alternatives que es podrien considerar.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *